Rada Artystyczna XXXIX Festiwalu Młodych Talentów

Aleksander Porzucek – przewodniczący
Helena Gołąb
Julia Kaczmarczyk
Anita Migacz
Justyna Kuciel
Jakub Bulzak
Jolanta Woźniak
Daniel Gliński
Łukasz Jaszczyk
Mateusz Krzak
Bartek Korwin
Paweł Majocha
Katarzyna Krupa