Rada Artystyczna XXXV FMT

Anita Migacz– nauczyciel I Gimnazjum i Liceum im. Jana Długosza w Nowym Sączu, instruktor tańca
Katarzyna Lebdowicz – nauczyciel I Gimnazjum i Liceum im. Jana Długosza w Nowym Sączu, artysta-plastyk
Tomasz P. Bocheński – absolwent I LO, student Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
Jakub M. Bulzak – nauczyciel I LO, dziennikarz
Tomasz Bulzak – absolwent I LO, student PWSZ w Nowym Sączu
Marek Lebdowicz – artysta-plastyk
Jacek Mazanec – wykładowca PWSZ w Nowym Sączu, poeta, kabareciarz
Aleksander Rybski – dyrektor I Gimnazjum i Liceum im. Jana Długosza w Nowym Sączu
Mieczysław Smyda – artysta-muzyk, kierownik PSM w Krynicy, dyrektor Orkiestry Zdrojowej w Krynicy
Aleksander Porzucek– wykładowca PWSZ w Nowym Sączu, artysta-muzyk, kompozytor – Przewodniczący Rady Artystycznej